1 Akslet Henger

100130    Henger 1 akslet Dagsleige       kr 150,-

100145    Henger 1 akslet Helgeleige     kr 225,-

Henger    Henger I akslet Ukesleige       kr 600.-

Boggi Henger

100141    Henger Boggi Dagsleige        kr  200,-

100142    Henger Boggi Helgeleige       kr  350,-

100143    Henger Boggi Ukeslelge         kr  800,-

Skap Henger

100129    Henger Skap Dagsleige         kr  250,-

100130    Henger Skap Helgeleige        kr  375,-

100131    Henger Skap Ukesleige          kr 1000,- 

Båt Henger 

100135    Henger Båt Dagsleige            kr  350,-

100136    Henger Båt Helgeleige          kr  525,-

100137    Henger Båt Ukeleige             kr 1400,-

Maskin Henger

100138    Henger Maskin Dagsleige        kr  450,-

100139    Henger Maskin Helgeleige      kr  675,-

100140    Henger Maskin Ukesleige        kr 1800,-

Tipp Henger

100132    Henger m/Tipp Dagsleige      kr  500,-

100133    Henger m/Tipp Helgeleige     kr  750,-

100134    Henger m/Tipp Ukesleige       kr 2000,-