Snøfreser

100310    Snøfreser 6.5 HP Dagsleige   kr 245,-

100311    Snøfreser 6.5 HP helgeleige  kr 370,-

100312    Snøfreser 6.5 HP Ukesleige   kr 980,-

Flisekuttere 

100274    Flisekutter Dagsleige             kr  500,-            

100275    Flisekutter Helgeleige           kr  750,-     

100276    Fhsekutter Ukeslelge             kr 2000,- 

Motorsager 

100277    Motorsag Bensin Dagsleige      kr  250,-   

100278    Motorsag Bensin Helgeleige     kr  375,- 

100279    Motorsag Bensin Ukeslelge       kr   800,-

100280    Motorsag Elektrisk Dagsleige    kr  200,-  

100281    Motorsag Elektrisk Helgeleige  kr  300,-    

100282    Motorsag Elektrisk Ukesleige   kr  800,-   

Jordfresere 

100286    Jordfreser Dagsleige               kr  300,-

100287    Jordfreser Helgeleige             kr  450,-

100288    Jordfreser Ukesleige               kr 1200,-

Ryddesager

100283    Ryddesag m/sele Dagsleige      kr  350,-

100284    Ryddesag m/sele Helgeleige     kr  525,-

100285    Ryddesag m/sele Ukesleige       kr 1400,-