Byggegjerde

100267    Byggegjerde 2mx3 5 Dagsleige          kr 14,-              

100268    Byggegjerde 2mx3.5 Helgeleige        kr 21,-             

100269    Byggegjerde 2mx3 5 Ukesleige          kr 56,-             

100270 Byggegjerde Føtter Dagsleige               kr  2,-

100271 Byggegjerde Føtter Helgeleige             kr  3,-

100272 Byggegjerde Føtter Ukesleige               kr  8,-