Laser

 

100208     Laser Spectra m/fall Dagsleige            kr 150,-

100209    Laser Spectra m/fall Helgeleige            kr 225,-

100210    Laser spectram/fall Ukesleige              kr 600,-

 

Slipemaskiner

100214    Diamant slipemaskin Dagsleige    kr 600,-

100215    Diamant slipemaskin Helgeleige  kr 900,-

100216    Diamant slipemaskin Ukesleige    kr2400,-

100220    Gulvslipemaskin Dagsleige           kr 1000,-

100221    Gulvslipemaskin Helgeleige         kr 1500,-

100222    Gulvslipemaskin Ukesleige           kr 4000,-

Boltepistoler

100250 Boltepistol Betong & Stål Dagsleige  kr 290,-

100251 Boltepistol Betong & Stål Helgeleige kr 435,-

100252 Boltepistol Betong & Stål Ukesleige   kr 160,-

Helikopter 

100217    Helikopter ø-900 Dagsleige         kr  730,-

100218    Helikopter ø-900 Helgeleige        kr 1095,-

100219    Helikopter ø-900 Ukesleige          kr 2900,-

Slodde/amerikaner 

100223    Slodde/Amerikaner Dagsleige        kr  80,-

100224    Slodde/Amerikaner Helgeleige      kr  120,-

100225    Slodde/Amerikaner Ukesleige        kr  320,-

Betongfres 

100226    Betongfres Dagsleige                     kr 1250,-

100227    Betongfres Helgelelge                    kr 1500,-

100228    Betongfres Ukesleige                      kr 4000,-  

Betongtobbe

100232    Betongtobbe 750 liter Dagsleige      kr  300,-

100233    Betongtobbe 750 Ilter Helgeleige     kr  450,-

100234    Betongtobbe 750 liter Ukesleige       kr 1200,-

100235    Betongtobbe-1000 Ilter Dagsleige     kr  320,-

100236    Betongtobbe-1000 Iiter Helgeleige    kr  480,-

100237    Betongtobbe-1000 Iiter Ukesleige      kr  280,-

Blandemaskin 

100238    Blandemaskin 140 'iter Dagsleige       kr  200,-

100239    Blandemaskin 140 liter Helgeleige     kr  300,-

100240    Blandemaskin 140 liter Ukesleige      kr  800,-

Jernbindemaskin

100260    Jernbindemaskin bat. ø-20mm         kr  360,-    

100261    Jernbindemaskin bat. ø-20mm         kr  540,-     

100262    Jernbindemaskin bat. ø-20mm         kr 1440,-  

100263    Jernbindemaskin bat ø-25mm           kr  395,-  

100264    Jernbindemaskin bat.ø-25mm           kr 1580,-

100265    Jernbindemaskin bat.ø-25mm           kr 1580,-

Bøyemaskin 

100257    Bøyemaskin el. Dagsleige                kr  330,-  

100258    Bøyemaskin el. Helgeleige              kr  495,-  

100259    Bøyemaskin el. Ukesleige                kr 1320,-

Stavvibrator 

100229    Stav vibra. 57mm I-fas Dagsleige     kr  200,-

100230    Stav vibra. 57mm I -fas Helgeleige  kr  300,-

100231    Stav vibra. 57mm 1 -fas Ukesleige   kr  800,-